Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – НАБАВКА ГОРИВА – ЕВРО БМБ 100 – Г ДРИВЕ (ПАРТИЈА 1) - централизована јавна набавка број 3/2017

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.14 MB
OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији