Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

 

Најчешће тражене информације од јавног значаја односиле су сe на увид у документе и достављање копија докумената којим располаже Дирекција за управљање одузетом имовином настале у раду или су у вези са радом Дирекције и то:

Уговора које је закључила Дирекција (као нпр. уговори о поверавању на управљање привремено одузетом имовином закључени између Дирекције за управљање одузетом имовином и Управе за заједничке послове републичких органа);

Решења које је донео директор Дирекције

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији