Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – услуга осигурања запослених (Партија 1 – Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнада) - централизована јавна набавка број 6/2018

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.14 MB
OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији