Основни подаци

Назив органа државне управе: Министарство правде, Дирекција за управљање одузетом имовином
Скраћени назив: Дирекција за управљање одузетом имовином
Седиште: Београд, Немањина број 22-26.
Матични број: 17766830
Порески индетификациони број (ПИБ): 105952373
Веб презентација: www.mpravde.gov.rs
Контакт центар:  011/78 58 000, СМС поруке: 065/9858-000, електронска пошта: direkcija@mpravde.gov.rs.
Адреса електронске поште: direkcija@mpravde.gov.rs

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији