Јавна набавка 2/2019

Услуга одржавања и сервисирања лифтова у пословној згради Траншпеда у ул. Краља Петра 45 у Београду, редни број 2/2019

Конкурсна документација Величина: 0.8 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.32 MB
Одлука о закључењу оквирног споразума Величина: 0.67 MB
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Величина: 0.14 MB
Квартално обавештење о издатим наруџбеницама - ИВ квартал 2019 Величина: 0.14 MB
OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији