Директор

др Милан Стевовић, директор Дирекције за управљање одузетом имовином

Директор руководи Дирекцијом за управљање одузетом имовином, што значи да директор представља Дирекцију, решава у управним стварима из делокруга Дирекције и одлучује о правима и дужностима запослених у Дирекцији. Директор је за свој рад одговоран министру.

Директора поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим се уређује положај државних службеника (члан 30. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14).

Делокруг Дирекције за управљање одузетом имовином утврђен је у члану 9. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Сл. гласник РС“, бр. 32/13) и обухвата послове државне управе можете погледати овде.

 

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији