Одељење за преузимање одузете имовине

Одељење за преузимање одузете имовине обавља послове који се односе на спровођење поступка преузимања имовине; надзор, пријем и чување покретне имовине и пратеће документације; складиштење одузете имовине; сачињавање записника и евиденција о одузетој имовини; спровођење поступка процене одузете имовине и друге послове из делокруга Одељења.

У Одељењу за преузимање одузете имовине образују се следеће уже унутрашње јединице: Одсек за послове преузимања и складиштења одузете имовине и Група за послове процене вредности одузете имовине.

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији