Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – услуга осигурања запослених (Партија 2 – Хируршке интервенције и теже болести) - централизована јавна набавка број 6/2018

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.14 MB
OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији