Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – НАБАВКА ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА (ПАРТИЈА 3)

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB
OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији