Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Дирекцији за управљање одузетом имовином је:

Срећко Богдановић, самостални саветник,

Београд, Немањина 22-26,

III спрат, крило Д, службене просторије Дирекције,

контакт: 3622-460;

srecko.bogdanovic@mpravde.gov.rs.