Одељење за управљање одузетом имовином

Одељење за управљање одузетом имовином обавља послове који се односе на управљање привремено и трајно одузетом имовином; спровођење поступка одређивања повереника за управљање привредним субјектом; спровођење поступка продаје одузете имовине; припремање одлуке о уништењу одузете имовине; координацију поступка јавног надметања; обуку државних службеника и носилаца правосудних функција у вези са одузимањем имовине проистекле из кривичног дела и друге послове из делокруга Одељења.

У Одељењу за управљање одузетом имовином образују се следеће уже унутрашње јединице:

Група за управљање привремено одузетом имовином и

Група за управљање трајно одузетом имовином.

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији