Група за управљање привремено одузетом имовином

Група за управљање привремено одузетом имовином обавља послове који се односе на спровођење поступка управљања привремено одузетом имовином; вођење потребних евиденција о привремено одузетој имовини; спровођење поступка припреме нацрта уговора о чувању привремено одузетих предмета са надлежним установама и Народном банком Србије; израду предлог одлуке о уништењу привремено одузете имовине и предлога одлуке о поклону привремено одузете имовине; контролу одржавања непокретности, плаћања рачуна и евиденцију о трошковима у вези са одржавањем привремено одузете имовине и друге послове из делокруга Групе.

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији