Група за управљање трајно одузетом имовином

Група за управљање трајно одузетом имовином обавља послове који се односе на спровођење поступка управљања трајно одузетом имовином; уступање трајно одузетих предмета који су историјске, уметничке и научне вредности надлежним установама на чување; спровођење поступка јавног надметања за продају трајно одузете имовине; вођење евиденција о трајно одузетој имовини и наплатама у вези са трајно одузетом имовином и обавља друге послове из делокруга Групе.

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији