Група за послове процене вредности одузете имовине

Група за послове процене вредности одузете имовине обавља послове који се односе на процену вредности одузете имовине; припрема извештаја о процени вредности одузете имовине; организовање ангажовања установа и физичких лица за процену вредности одузете имовине; води евиденције и сачињава извештаје који се односе на процену вредности одузете имовине и обавља и друге послове из делокруга Групе.

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији