Одсек за послове преузимања и складиштења одузете имовине


Одсек за послове преузимања и складиштења одузете имовине обавља послове који се односе на организацију поступка преузимања имовине; евиденцију и складиштење имовине; спровођење поступка поверавања на управљање одузете имовине надлежним установама у складу са законом; прикупљање расположиве документације о одузетој имовини и друге послове из делокруга Одсека.

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији