На основу чланова 9. и 52а Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Службени гласник РС”, бр. 32/13, 94/16 и 35/19) и решења Вишег суда у Београду ПОИ10/10 од 30.08.2018. године Дирекција за управљање одузетом имовином објављује оглас ради давања у закуп привремено одузетог брода путем прикупљања писмених понуда.

Можете преузети текст огласа.