Јавна набавка 2/2018

Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања возила, број набавке 2/2018

Конкурсна документација Величина: 1.24 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.69 MB
Одлука о закључењу оквирног споразума Величина: 0.93 MB
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Величина: 0.14 MB
Обавештење о наруџбеницама издатим на основу оквирног споразума (за II квартал 2018. године) Величина: 0.14 MB
Обавештење о наруџбеницама издатим на основу оквирног споразума (за III квартал 2018. године) Величина: 0.14 MB
Обавештење о наруџбеницама издатим на основу оквирног споразума (за IIii квартал 2018. године) Величина: 0.14 MB
Квартално обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2019. година Величина: 0.14 MB
Квартално обавештење о издатим наруџбеницама - ИВ квартал 2019 Величина: 0.14 MB
OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији