Јавна набавка 2/2017

Јавна набавка услуге одрзавања и сервисирања лифтова, број набавке 2/2017

Конкурсна документација Величина: 0.67 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.41 MB
Oдлукa o зaкључењу oквирнoг спoрaзумa Величина: 0 MB
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Величина: 0.2 MB
Квартално обавештење о издатим наруџбеницама за јавну набавку услуге одржавања и сервисирања лифтова Величина: 0.14 MB
Квартално обавештење о издатим наруџбеницама Величина: 0.14 MB
Обавештење о наруџбеницама издатим на основу оквирног споразума (за II квартал 2018. године) Величина: 0.14 MB
Обавештење о наруџбеницама издатим на основу оквирног споразума (за IIi квартал 2018. године) Величина: 0.14 MB
Обавештење о наруџбеницама издатим на основу оквирног споразума (за IIII квартал 2018. године) Величина: 0.14 MB
Квартално обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2019. година Величина: 0.14 MB
OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији