Извештај о раду

У току 2014. године Дирекција за управљање одузетом имовином примила је 17 решења о привременом одузимању имовине за коју се сумња да потиче из кривичног дела.
Имовина је одузимана од физичких лица против којих се воде поступци као и са њима повезаним правним и физичким лицима и то 25 физичких лица и 1 правно лице.
Дирекција је добила једно решење о трајном одузимању непокретне имовине, која је била привремено одузета и то стан у Београду.

У шест предмета, на основу правноснажних судских решења, враћена је имовина
, која је привремено била поверена на чување.

На основу решења и наредби тужилаштва Дирекција је преузела и тренутно управља следећом имовином:
18 кућа,
24 стана,
2 пословне зграде,

2 стамбено пословне зграде,

1 спортска хала,

9 локала /пословна простора,
7 гаража/гаражних места,
1 апартман на Златибору;

од злата одузетог правноснажним пресудама изливена је полуга злата финоће 999,9, тежине 12.710,00 gr;

од сребра одузетог правноснажним пресудама, укупне тежине око 30 kg,
у току је рафинација одузетог метала и изливање полуге сребра, финоће 99,95;
два привредна друштава на основу решења суда; новчана средства и то:

87.346.725,29 РСД, 5.049.149 РСД, 243.753 EUR, 11.646 CHF, 7.017,64 GBP; 25 аутомобила, један брод и један сплав.

Од издавања непокрентости које су привремено одузете, Дирекција остварује
месечни приход у износу од око 70.000,00 евра у динарској противвредности.
Другим државним органима и установама дате су на коришћење следеће непокретности:
Центру за заштиту жртава трговине људима, грађевинско пословни објекат у Рузвелтовој бр. 10, површине 294м2, за потребе Центра, Службе за
координацију жртава трговине људима и за пружање услуге прихватилишта за жртава трговине људима;
Савезу удружења Србије за помоћ особама са аутизмом, кућау Београду, Земун, Карла Сопрона бр. 11, површине 392,8м2; Граду Новом Садудат је стан у Новом
Саду, површине 50м2, за потребе Меџлис Исламске заједнице у Новом Саду, затим
стан у Новом Саду, површине 102м2, за потребе Центра за социјални рад Града Новог Сада
.
Дирекција је изменила уговоркојим су дате непокретности на Татарском брду Влади Војводине. Овим изменама, две куће на Татарском брду дате су Граду Новом Саду, запотребе Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“, са домом ученика. У складу са закључцима Владе Дирекција је, угроженим групама становништва, дала:
Црвеном крсту Србије, за помоћ становништву угроженом полавама у мају 2014 године, роба одузета правноснажном пресудом Основног суда у Неготину по Закључку Владе 05 Број: 404-4336/2014 од 23. маја 2014. године;
Општини Крупањ, за помоћ становништву  угроженом  полавама  у  мају  2014  године,  роба  одузета  правноснажном  пресудом  Основног  суда  у  Прокупљу
6К.бр.2380/10 од 06. априла 2011. године, по Закључку Владе 05 Број: 404-9578/2014-1 од 04. септембра 2014. године;
Црвеном крсту Србије, за помоћ становништву угроженом полавама у мају 2014 године, роба одузета правноснажним решењем Првог основног суда у Београду К.бр.20140/10 Кв.бр.2147/11 од 16. јуна 2011. године, по Закључку Владе 05 Број: 404-10193/2014 од 13. септембра 2014. године.

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији